Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất mới nhất năm 2021

Trọng thực tế hiện nay, có rất nhiều trường hợp tranh chấp không đáng có đã xảy ra. Ranh giới đất đai không được rạch ròi nên dẫn đến các cuộc tranh chấp về vấn đề lấn chiếm phát sinh. Bạn có thể tham khảo mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất mà Liengtam.com cung cấp dưới đây với mục đích xin đo đạc lại đất theo quy định của Chính phủ!

Lý do nên lập biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất

Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất được lập nên khi có yêu cầu đo đạc lại ranh giới và diện tích miếng đất từ người có quyền sở hữu nó. Thông tin sẽ được xác lập theo các quy định chặt chẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt ra như:

Lý do nên lập biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất
Lý do nên lập biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất

“Dữ liệu ranh giới thửa đất được thể hiện trên bản đồ địa chính gồm: Hình dạng, kích thước các cạnh thửa và tọa độ đỉnh thửa; đối với bản trích đo địa chính thì tối thiểu phải thể hiện hình dạng và kích thước các cạnh thửa đất.” 

Hồ sơ địa chính sẽ làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất sẽ ngăn ngừa các rủi ro tranh chấp không đáng có.

Mô tả công việc xác định ranh giới mốc giới thửa đất

Mô tả công việc xác định ranh giới mốc giới thửa đất
Mô tả công việc xác định ranh giới mốc giới thửa đất

Theo Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT việc  xác định ranh giới mốc giới thửa đất sẽ theo trình tự các bước sau: Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất).

Tiếp đó, người dân phải cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất

Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất
Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất

Dưới đây là biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất mới nhất năm 2021  mà Liengtam.com cung cấp:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH RANH GIỚI MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

(theo hiện trạng sử dụng)

Hôm nay, ngày….. tháng …..năm….., tại [địa chỉ mảnh đất], [đơn vị đo đạc] đã tiến hành đo đạc xác định ranh giới thửa đất tại thực địa của Ông/Bà:…………………………., Giấy tờ pháp lý số:……………………..cấp ngày:…../……/năm, tại………………., địa chỉ thường trú tại: ………..

Ông/Bà là chủ sở hữu của mảnh đất thuộc thửa đất số……….., giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………….cấp tại………………, tờ bản đồ địa chính số: …………………., có vị trí tại: thôn/xóm/ấp…..……., xã/phường/thị trấn……., quận/huyện/thị xã………….., tỉnh/thành phố………, mục đích sử dụng đất:

 1. THÀNH PHẦN THAM DỰ
 2. Đại diện UBND xã, cán bộ địa chính và [đơn vị đo đạc]

1.1……………………………: chủ tịch/ phó chủ tịch UBND xã…………..

1.2……………………………: cán bộ địa chính xã……………….

1.3……………………………: đại diện đơn vị đo đạc

 1. Chủ sở hữu thửa đất

Ông/Bà: ………………………

Đồng chủ sở hữu (nếu có) Ông/Bà:………………………..

 1. Các chủ sở hữu đất liền kề

3.1. Ông/Bà:……………………………

Chủ sở hữu mảnh đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

3.2. Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu mảnh đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

3.3. Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu mảnh đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

3.4. Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu mảnh đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

 1. NỘI DUNG ĐO ĐẠC
 2. Sơ đồ thửa đất và các thửa đất xung quanh

[ Kết quả đo đạc do đơn vị đo đạc cung cấp]

 1. Tọa độ đo đạc tương ứng với diện tích theo thực tế

[ Kết quả đo đạc do đơn vị đo đạc cung cấp]

[ Lưu ý thông số kỹ thuật theo hệ tọa độ VN – 2000 hoặc tùy theo thực trạng mảnh đất]

 1. Mô tả chi tiết mốc giới ranh giới thửa đất
Đại diện UBND xã

(Ghi rõ ý kiến, Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện cán bộ địa chính xã

(Ghi rõ ý kiến, Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn vị đo đạc

(Ghi rõ ý kiến, Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Chủ sở hữu thửa đất

(Ghi rõ ý kiến, Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ sở hữu/ Người quản lý thửa đất liền kề

(Ghi rõ ý kiến, Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ sở hữu/ Người quản lý thửa đất liền kề

(Ghi rõ ý kiến, Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ sở hữu/ Người quản lý thửa đất liền kề

(Ghi rõ ý kiến, Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin về nơi cung cấp các dịch vụ Bất Động Sản uy tín

Thông tin về nơi cung cấp các dịch vụ Bất Động Sản uy tín
Thông tin về nơi cung cấp các dịch vụ Bất Động Sản uy tín

Dịch vụ chuyên trang Bất Động Sản được vận hành bởi chính Liêng Tâm sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ giải đáp về các vấn đề buôn bán nhà đất cực kỳ uy tín. Các chuyên viên với năng lực chuyên môn cao và luôn xem khách hàng là trọng tâm sẽ phục vụ các bạn một cách tận tâm nhất. Mời quý khách hàng liên hệ với Liên Tâm qua:

 • Hotline: 0909 770 449 – Mr. Liêng Tâm
 • Văn phòng: 117 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.
 • Website: https://liengtam.com

Phía trên đây là các thông tin về mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất mà Liêng Tâm cung cấp. Hy vọng bạn sẽ thấy hữu ích khi theo dõi bài viết này!

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan