liengtam banner top 1

Top Review

What Is Margin Trading and How Does It Work?

What Is Margin Trading and How Does It Work?

Cũng giống như các thị trường tài chính khác, các sàn giao dịch trong thị trường tiền điện tử đang giới thiệu những cách mới để cho phép người dùng tăng lợi

What Is ZKSwap? | CoinMarketCap

What Is ZKSwap? | CoinMarketCap

ZKSwap là một sàn giao dịch phi tầng lớp 2 với mô hình AMM, dựa trên công nghệ zero-knowledge rollups. Những ưu điểm chính của nó là khả năng mở rộng không

Everything You Need to Know About ZkSync Era

Everything You Need to Know About ZkSync Era

zkEVM đầu tiên được phát hành trên mainnet – tìm hiểu về zkSync Era và cách bắt đầu sử dụng. Được phát triển bởi đội ngũ nghiên cứu và kỹ thuật blockchain,