Exness

Overbought và Oversold là gì? Ý nghĩa của 2 trạng thái này – liengtam

Overbought và Oversold là hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để xác định sự khác biệt giữa giá cả hiện tại của một tài sản so với giá trị “cân bằng” của nó.

Khi một tài sản được xem là Overbought, điều đó có nghĩa là giá của tài sản đã tăng quá nhanh, quá đà và nhanh chóng so với giá trị thực tế của nó. Khi giá cả đạt mức Overbought, có thể làm giảm khả năng tăng giá tiếp theo của tài sản đó trong thời gian ngắn hạn. Khi một tài sản được xem là Oversold, điều đó có nghĩa là giá của tài sản đã giảm quá nhanh và nhanh chóng so với giá trị thực tế của nó. Khi giá cả đạt mức Oversold, có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư để mua tài sản với giá thấp hơn giá trị thực tế của nó và chờ đợi giá trị của tài sản tăng trở lại.

Khi sử dụng phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đánh giá xem một tài sản có đang ở mức Overbought hay Oversold hay không. Một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để đo lường mức độ Overbought và Oversold của một tài sản là chỉ báo RSI (Relative Strength Index). Chỉ báo này sử dụng các giá trị giá cả lịch sử của tài sản để đo lường mức độ mua vào và bán ra của tài sản.

overbought oversoldoverbought oversold

Khi chỉ báo RSI đạt mức 70 trở lên, điều đó cho thấy rằng tài sản đang ở mức Overbought, và khi chỉ báo RSI đạt mức 30 trở xuống, điều đó cho thấy rằng tài sản đang ở mức Oversold. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần phải đánh giá nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các yếu tố cơ bản và kỹ thuật khác, trước khi ra quyết định đầu tư vào một tài sản.

Ngoài chỉ báo RSI, các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chỉ báo khác như MACD, Stochastic, Bollinger Bands để đánh giá mức độ Overbought và Oversold của tài sản. Tuy nhiên, không có chỉ báo nào là hoàn hảo và không bao giờ đảm bảo 100% chính xác.