Exness

Tìm hiểu về tỷ lệ R:R và cách sử dụng hiệu quả nhất

Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio) hoặc tỷ lệ lợi / lỗ, là một khái niệm cơ bản trong giao dịch Forex. Thuật ngữ này liên quan đến việc quản lý vốn của nhà đầu tư. Ngoài ra, nó cũng là yếu tố để xác định tính hiệu quả của một hệ thống giao dịch và đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận trong thời gian dài. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng coi trọng yếu tố này và có thể có quan điểm sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong chiến lược của mình.

Hãy cùng đánh giá sàn và tìm hiểu về tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận giao dịch của nhà đầu tư trong bài viết dưới đây.

1. Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)

Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ “Tỷ lệ R:R” chưa? Đây là một khái niệm quan trọng trong giao dịch chứng khoán mà bạn nên biết. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio), chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio) là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro và lợi nhuận trong mỗi chiến lược giao dịch. Đơn giản hơn, nó là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng mà bạn có thể thu được và rủi ro tối đa mà bạn phải chịu khi thực hiện giao dịch.

Như bạn có thể thấy trong hình ảnh dưới đây, Tỷ lệ R:R được tính bằng cách chia lợi nhuận mong đợi cho số tiền bạn rủi ro trong một giao dịch. Ví dụ, nếu tỷ lệ R:R là 1:2, có nghĩa là bạn có thể kiếm được 2 đơn vị lợi nhuận cho mỗi đơn vị rủi ro.

Tỷ lệ R:R giúp bạn đánh giá được tiềm năng lợi nhuận và rủi ro khi thực hiện giao dịch. Nó giúp bạn quyết định xem liệu giao dịch có đáng thực hiện hay không. Nếu tỷ lệ R:R cao, tức là lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro, bạn có thể xem xét thực hiện giao dịch đó.

2. Cách xác định tỷ lệ Risk:Reward Ratio

Trong mỗi chiến lược giao dịch, tỷ lệ R:R được xác định dựa vào 2 thành phần: Stop-loss và Take-profit.

Stop loss chính là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dùng lỗ, nó thể hiện khoản tiền mà nhà đầu tư bị mất nếu lệnh giao dịch thua lỗ và nó đại diện có Risk. Ngược lại, take-profit là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, thể hiện lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư đạt được khi lệnh giao dịch thành công và đại diện cho Reward.

Tỷ lệ R:R chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.

Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit

Một chiến lược giao dịch có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Theo như công thức trên thì tỷ lệ R:R của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.

3. Mối quan hệ giữa Risk:Reward và Tỷ lệ giao dịch thành công

Tỷ lệ giao dịch thành công, hay còn gọi là tỷ lệ win-rate, là phần trăm số lượng giao dịch thành công so với tổng số lượng giao dịch trong một hệ thống giao dịch cụ thể.

Ví dụ: Một nhà đầu tư thực hiện 100 giao dịch trên hệ thống giao dịch A và có 60 giao dịch thành công và 40 giao dịch thất bại, thì tỷ lệ win-rate của hệ thống này là 60%.

Cả hai yếu tố Risk:Reward và tỷ lệ giao dịch thành công đều quan trọng vì chúng đóng vai trò trong việc quản lý vốn và xác định lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư trong dài hạn.

3.1. Mối quan hệ nghịch đảo giữa Risk:Reward và tỷ lệ giao dịch thành công

Mối quan hệ giữa Risk:Reward và tỷ lệ giao dịch thành công trong một hệ thống giao dịch cụ thể là mối quan hệ đảo ngược.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa Risk:Reward và tỷ lệ giao dịch thành công

Ví dụ, một chiến lược mua vào với tỷ lệ Risk:Reward là 1:3 và tỷ lệ giao dịch thành công là 60%. Nếu tăng tỷ lệ Risk:Reward, trader sẽ dời điểm take-profit lên một điểm mới cao hơn hoặc dời điểm stop-loss lên một điểm mới cao hơn. Điều này có nghĩa là giao dịch sẽ khó đạt được điểm take-profit hơn nhưng dễ đạt điểm stop-loss hơn, làm giảm xác suất thành công của giao dịch và tỷ lệ giao dịch thành công sẽ giảm.

Ngược lại, nếu trader muốn một chiến lược giao dịch có tỷ lệ Risk:Reward tốt, tỷ lệ giao dịch thành công sẽ giảm. Tỷ lệ Risk:Reward và tỷ lệ giao dịch thành công có mối quan hệ nghịch đảo, và cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng khi thiết kế chiến lược giao dịch.

3.2. Tỷ lệ Risk:Reward và tỷ lệ giao dịch thành công xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn

Trường hợp 1: Hệ thống giao dịch A có tỷ lệ Risk:Reward là 1:3 và tỷ lệ giao dịch thành công 40%. Hệ thống giao dịch B có tỷ lệ Risk:Reward là 1:2 và tỷ lệ giao dịch thành công 60%. Cả hai hệ thống đều sử dụng chiến lược quản lý vốn 2% và thực hiện 100 giao dịch trong vòng 6 tháng.

Hệ thống A: mỗi giao dịch thất bại mất 2%, mỗi giao dịch thành công kiếm được 6%. Trong 100 giao dịch, có 40 giao dịch thành công và 60 giao dịch thất bại. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40*6% – 60*2% = 120%. Tương tự, hệ thống B: mỗi giao dịch thất bại mất 2%, mỗi giao dịch thành công kiếm được 4%. Trong 100 giao dịch, có 60 giao dịch thành công và 40 giao dịch thất bại. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60*4% – 40*2% = 160%.

Trường hợp 2: Hệ thống A có tỷ lệ Risk:Reward là 1:3 và tỷ lệ giao dịch thành công 50%. Hệ thống B có tỷ lệ Risk:Reward là 1:2 và tỷ lệ giao dịch thành công 60%. Các yếu tố khác giống trường hợp 1.

Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống A = 50*6% – 50*2% = 200%. Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống B = 60*4% – 40*2% = 160%.

Từ hai ví dụ trên, trader có thể thấy rằng việc lựa chọn giữa tỷ lệ Risk:Reward và tỷ lệ giao dịch thành công để đạt lợi nhuận tiềm năng cao nhất trong dài hạn không có ý nghĩa. Vì trong trường hợp 1, hệ thống có tỷ lệ Risk:Reward cao hơn nhưng lợi nhuận lại ít hơn, trong khi ở trường hợp 2, hệ thống có tỷ lệ Risk:Reward cao hơn và lợi nhuận cũng cao hơn.

4. Tỷ lệ R:R – Bí quyết thành công của giao dịch

Mỗi chiến lược giao dịch đều có các tín hiệu quan trọng giúp nhà đầu tư định vị điểm vào lệnh, stop-loss và take-profit, từ đó xác định được tỷ lệ R:R – một yếu tố quan trọng định hình thành công của giao dịch. Tuy nhiên, không phải tỷ lệ R:R nào cũng đem lại lợi nhuận tốt. Điều quan trọng là tỷ lệ R:R có khả năng tạo ra lợi nhuận lâu dài khi biết trước tỷ lệ Win-rate.

Để xác định một tỷ lệ R:R hợp lý, các trader cần đặt mục tiêu lợi nhuận dài hạn và xác định tỷ lệ Win-rate của hệ thống giao dịch. Nếu một chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt, trader nên tránh giao dịch để giảm thiểu rủi ro.

5. Cải thiện tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex

Mỗi chiến lược giao dịch sẽ xác định một tỷ lệ R:R nhất định, nhưng trong một số trường hợp, trader vẫn có thể cải thiện tỷ lệ này tốt hơn. Một trong những cách hiệu quả nhất chính là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch.

Đôi lúc nhà đầu tư có thể thử mạo hiểm một chút để tìm điểm vào lệnh tốt. Ví dụ, trong chiến lược giao dịch với mô hình nến Hammer, thay vì chờ sự xác nhận của 1 cây nến tăng sau nến Hammer rồi mới vào lệnh thì trader có thể mạo hiểm vào lệnh ngay khi nến nến Hammer đóng cửa để tỷ lệ R:R tốt hơn.

Cải thiện tỷ lệ R:R trong giao dịch ForexCải thiện tỷ lệ R:R trong giao dịch ForexCải thiện tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex

Ngoài ra, trader cũng có thể cải thiện tỷ lệ R:R bằng cách tối ưu điểm stop loss hoặc tối ưu điểm take-profit. Tuy nhiên, hai cách này không được sử dụng nhiều bởi tính hiệu quả của nó không cao.

Phần kết: Tìm hiểu về tỷ lệ R:R và mối quan hệ với Win-rate

Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm tỷ lệ R:R trong giao dịch và quan hệ quan trọng giữa R:R và Win-rate. Đồng thời, bạn cũng sẽ được hướng dẫn xây dựng một hệ thống giao dịch có tỷ lệ R:R và Win-rate hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận.