Exness

Thế nào là lợi nhuận ròng? Cách tính lợi nhuận ròng của doanh nghiệp năm 2023

Lợi nhuận ròng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, được xem là chỉ số phản ánh tình trạng kinh doanh thực tế của một doanh nghiệp và phần lợi nhuận mà các cổ đông và chủ sở hữu có thể nhận được. Vậy lợi nhuận ròng là gì? Cách tính lợi nhuận ròng được quy định như thế nào? Để hiểu về vấn đề này, xin mời tham khảo bài viết dưới đây được chia sẻ bởi liengtam.com.

1. Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng (tiếng Anh là: Net profit) hay được gọi là lãi ròng, lợi nhuận sau thuế, thu nhập ròng. Đây là khoản tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến sản phẩm và bao gồm cả thuế TNDN.

lợi nhuận ròng

Hình ảnh minh hoạ về lợi nhuận ròng

Trên báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, lợi nhuận ròng được gọi là lãi ròng. Lãi ròng cho thấy tổng thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian nhất định, và được thể hiện ở dòng cuối cùng của báo cáo.

Ngoài ra, còn có một khái niệm liên quan đến lợi nhuận ròng là tỷ suất lợi nhuận ròng (biên lợi nhuận ròng). Đây là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ròng trên doanh thu, thể hiện khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tính toán lợi nhuận ròng của doanh nghiệp – Công thức và cách tính

lợi nhuận ròng

Công thức tính toán lợi nhuận ròng của doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng là khoản tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ doanh thu. Để tính lợi nhuận ròng, chúng ta sử dụng công thức sau:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

  • Tổng doanh thu là tổng số tiền doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác.
  • Tổng chi phí bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính, các chi phí khác và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Lưu ý: Lợi nhuận ròng không phải là mức độ đo để tính tổng số tiền doanh nghiệp thu được. Bên cạnh các chi phí tiền mặt, báo cáo thu nhập còn bao gồm các loại chi phí khác như khấu hao và khấu trừ dần.

Do đó, để biết tổng số tiền mặt mà doanh nghiệp đã kiếm được, chúng ta cần kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

3. Lợi nhuận ròng – Tầm quan trọng và vai trò của nó

lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng có ý nghĩa và vai trò quan trọng như thế nào?

Lợi nhuận ròng có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính tổng thể của một doanh nghiệp. Điều này có thể được thể hiện như sau:

– Đối với các nhà đầu tư: Lợi nhuận ròng có tác động lớn đến sự quyết định của các nhà đầu tư khi họ xem xét việc đầu tư vào một công ty. Khi một doanh nghiệp có lợi nhuận ròng tăng trưởng ổn định, nó tạo ra sự đảm bảo về khả năng thu và sinh lợi nhuận cho các nhà đầu tư, điều này từ đó thu hút nhiều nguồn đầu tư hơn.

– Đối với việc vay vốn: Ngân hàng và các tổ chức tín dụng quan tâm đến lợi nhuận ròng của một công ty khi xem xét khả năng cho vay vốn cho công ty đó. Một công ty có lợi nhuận ròng cao sẽ dễ dàng nhận được khoản vay hơn vì nó được coi là có khả năng trả nợ tốt hơn.

– Đối với doanh thu: Theo dõi lợi nhuận ròng một cách cẩn thận có thể giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt được tỷ lệ lợi nhuận ròng và từ đó lên kế hoạch tốt hơn để tăng doanh thu.

– Đối với việc xác định lỗ: Việc xác định lợi nhuận ròng giúp chúng ta biết được mức lỗ ròng dự kiến và thời gian cần để duy trì mức lỗ này.

Ngoài ý nghĩa của nó, lợi nhuận ròng còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp như sau:

– Đánh giá hoạt động kinh doanh:

Một doanh nghiệp được coi là hoạt động kinh doanh hiệu quả khi lợi nhuận ròng của nó cao. Việc nắm bắt được mức lợi nhuận ròng giúp doanh nghiệp đánh giá được tỷ lệ lợi nhuận so với tổng doanh thu, từ đó rút ra kết luận về hoạt động kinh doanh là có lãi hay lỗ.

Nếu lợi nhuận ròng là dương, có nghĩa là doanh nghiệp đang có lãi, và ngược lại, nếu lợi nhuận ròng là âm, có nghĩa là doanh nghiệp đang gặp khó khăn và có thể chịu lỗ. Từ đó, doanh nghiệp có căn cứ để điều chỉnh hoạt động kinh doanh, giảm thiểu các khoản chi phí và tránh mất mát doanh thu.

– Tỷ lệ lợi nhuận ròng khác nhau theo ngành:

Lưu ý rằng, việc so sánh tỷ lệ lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp với tỷ lệ bình quân của toàn ngành hoặc đối thủ trong ngành chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Để đảm bảo lợi ích kinh tế chung, các doanh nghiệp cần tăng giá sản phẩm. Đồng thời, để tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp cần giảm chi phí hoạt động tối đa dưới 30% so với tổng doanh thu của các mục tiêu.

4. Lợi nhuận ròng chịu tác động bởi những yếu tố nào?

lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng chịu tác động bởi những yếu tố nào?

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng căn cứ theo công thức trên thì bao gồm:

+ Chi phí hoạt động doanh nghiệp: Chi phí hoạt động doanh nghiệp là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng. Nếu chủ doanh nghiệp không biết chi tiêu phù hợp, chi phí không được tối giản thì lợi nhuận ròng cũng sẽ bị khiêm tốn, tình hình kinh doanh trở nên bất ổn.

+ Doanh thu của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có nhiều khoản doanh thu: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và các khoản thu nhập khác.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Mức thuế TNDN được thu theo quy định nhà nước (không thể tăng giảm theo ý muốn). Tuy nhiên, nếu các chi phí phát sinh của doanh nghiệp không có đầy đủ hồ sơ chứng từ chứng minh thì có thể bị loại khi xác định thu nhập chịu thuế, làm tăng khoản thuế doanh nghiệp phải đóng

Trên đây là bài viết chia sẻ nội dung liên quan đến lợi nhuận ròng. Nắm vững kiến thức này sẽ giúp cho việc quản trị tài chính doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn. Hy vọng rằng bài viết này đã mang đến cho các bạn những kiến thức hữu ích, giúp ích cho công việc kinh doanh.