Exness

LỆNH BUY & SELL – AZINVEX.COM

 

Lệnh Mua, Bán

Thị trường ngoại hối hoạt động dựa trên hai khái niệm cơ bản: Mua (Buy) và Bán (Sell). Với sự thay đổi liên tục của giá trị đồng tiền, việc mua vào khi giá tăng và bán ra khi giá giảm là những hoạt động diễn ra không ngừng trong thị trường ngoại hối. Ví dụ, với tỉ giá 1.44 của cặp GBP/USD, bạn có thể mua lại 1 Pound khi bạn chi ra 1.44 Dollar. Sử dụng ví dụ với số tiền 1000 Dollar, bạn sẽ có 694 Pound theo tỉ giá 1.44.

Vấn đề quan trọng nhất để thực hiện lệnh mua hoặc bán đúng là phân tích và hiểu rõ xu hướng tăng hay giảm của thị trường. Đối với một phân tích chính xác và hiểu rõ tâm lý thị trường, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn lệnh Mua hoặc Bán phù hợp.

image

Dưới đây, tôi sẽ giải thích chi tiết về cách hoạt động của lệnh Mua và Bán.

Lệnh Mua (Buy)

Nếu bạn có thể phân tích thị trường và dự đoán giá sẽ tăng, bạn chọn lệnh Mua. Bạn chờ đợi giá tăng lên và sau đó bán ra để thu lợi nhuận (ngược lại, nếu dự đoán sai và giá giảm, bạn sẽ chịu thua lỗ). Ví dụ, tôi sẽ trình bày một ví dụ về quả táo. Có ba mũi tên từ trái qua phải, tôi đánh dấu chúng là (1), (2), (3).

image

 • (1): Với 1000$, bạn mua được 694 quả táo với tỉ giá 1.4400$/quả.
 • (2): Sau đó, giá táo tăng như bạn dự đoán lên thành 1.5950$/quả.
 • (3): Bạn bán số táo đó để thu về 1,107$.

Vậy cuối cùng, bạn đã chi 1000$ và thu lại 107$ lợi nhuận. Tương tự áp dụng cho việc thực hiện lệnh Mua GBP/USD.

image

 • (1): Với 1000$, bạn mua được 694 Pound với tỉ giá 1.4400.
 • (2): Sau đó, tỉ giá tăng như bạn dự đoán lên thành 1.5950.
 • (3): Bạn bán số Pound đó để thu về 1,107$.

Vậy cuối cùng, bạn đã chi 1000$ và thu lại 107$ lợi nhuận.

Lệnh Bán (Sell)

Cách hoạt động của lệnh Bán tương đối phức tạp và khó hiểu hơn so với lệnh Mua. Tuy nhiên, cơ bản là dựa trên sự giảm giá của thị trường. Nếu bạn dự đoán xu hướng giảm của thị trường, bạn chọn lệnh Bán (ngược lại, nếu dự đoán sai và giá tăng, bạn sẽ chịu thua lỗ).

image

 • (1), (2): Bạn yêu cầu sàn giao dịch cho bạn mượn 500 quả táo, điều này có nghĩa là bạn cần trả lại sàn 500 quả táo.
 • (3): Với giá 1.3140$ mỗi quả táo, bạn bán ra và thu về 657$.
 • (4): Giá giảm như bạn dự đoán, còn 1.2480$ mỗi quả, lúc này, bạn vẫn sở hữu 657$.
 • (5): Vì giá giảm, bạn có thể mua 526 quả táo chỉ với 657$.
 • (6): Ban đầu, bạn mượn 500 quả táo từ sàn, bây giờ bạn trả lại 500 quả táo.
 • (7): Bây giờ bạn sở hữu 526 – 500 = 26 quả táo. Với giá 1.248$ mỗi quả, bạn thu về 32$.

Tương tự áp dụng cho việc thực hiện lệnh Bán GBP/USD.

image

 • (1), (2): Bạn yêu cầu sàn giao dịch cho bạn mượn 500 EUR.
 • (3): Với tỉ giá 1.3140, bạn bán EUR để mua USD và thu về 657$.
 • (4): Tỉ giá giảm như bạn dự đoán, còn 1.248, lúc này, bạn vẫn sở hữu 657$.
 • (5): Vì tỉ giá giảm, bạn có thể mua 526 EUR chỉ với 657$.
 • (6): Ban đầu, bạn mượn 500 EUR từ sàn, bây giờ bạn trả lại 500 EUR.
 • (7): Bạn sở hữu 526 – 500 = 26 EUR. Với tỉ giá 1.248, bạn thu về 32$.

Để tóm gọn, phe Mua luôn mong muốn đẩy giá trị thị trường lên cao, trong khi phe Bán mong muốn ép giá xuống thấp. Trong thuật ngữ và tài liệu nước ngoài, phe Mua được gọi là Bò (Bullish), còn phe Bán được gọi là Gấu (Bearish). Để dễ nhớ, tôi sẽ giới thiệu hai hình ảnh trực quan sau:

image

Hành động của những chú bò là đẩy đối thủ lên trên. Trong khi đó, hành động của những chú gấu là vồ xuống. Phe Mua mong muốn đẩy giá lên cao, còn phe Bán mong muốn giá xuống thấp. Cũng có thể từ đó, người ta đặt tên cho hai phe là Bò và Gấu như vậy.