Tìm hiểu về tỷ suất lợi nhuận. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận đầy đủ nhất

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận vì nó giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tỷ suất lợi nhuận là gì? Làm thế nào để tính tỷ suất lợi nhuận? Hãy cùng iHOADON tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

1. Tìm hiểu về Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận, viết tắt là ROS (Return On Sales), là tỷ số giữa lợi nhuận thu được và tổng số vốn cố định và vốn lưu động được sử dụng trong cùng một kỳ. Tỷ suất lợi nhuận được tính dưới dạng phần trăm.

Doanh nghiệp quan tâm đến chỉ số ROS vì nó có thể xác định hiệu suất kinh doanh thực tế của công ty và lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ doanh nghiệp đó.

tỷ suất lợi nhuận

Tìm hiểu về Tỷ suất lợi nhuận

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận:

  • Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất này càng cao, tỷ suất lợi nhuận càng lớn và ngược lại.
  • Cấu trúc vốn: Nếu tỷ suất giá trị thặng dư không thay đổi, cấu trúc vốn càng cao, tỷ suất lợi nhuận càng giảm và ngược lại.
  • Tốc độ vòng quay vốn: Nếu tốc độ vòng quay vốn trong năm tăng, tỷ suất giá trị thặng dư cũng tăng, từ đó đẩy tỷ suất lợi nhuận lên cao.
  • Hiệu quả sử dụng tài sản cố định: Nếu tỷ suất giá trị thặng dư và tài sản khả biến không thay đổi, tài sản cố định càng lớn, tỷ suất lợi nhuận càng nhỏ.

Hiện nay, có hai loại tỷ suất lợi nhuận được quan tâm và sử dụng phổ biến là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất sinh lợi.

Tìm hiểu về ý nghĩa và vai trò của tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh

tỷ suất lợi nhuận

Tìm hiểu về ý nghĩa và vai trò của tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh

– Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh:

Tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Nó giúp cho chúng ta biết xem một doanh nghiệp có đang kinh doanh hiệu quả hay không. Cụ thể:

+ Nếu tỷ suất lợi nhuận là dương, tức là lợi nhuận đạt được lớn hơn chi phí, doanh nghiệp đang kinh doanh có lãi.

+ Ngược lại, nếu tỷ suất lợi nhuận là âm, tức là lợi nhuận không đủ để bù đắp cho chi phí, doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ. Trong trường hợp này, chủ doanh nghiệp cần phải có những phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận thường chưa thể thể hiện rõ hiệu quả của một doanh nghiệp. Để có cái nhìn tổng quát và so sánh được đối với toàn ngành, chúng ta cần so sánh tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp với tỷ suất trung bình của toàn bộ ngành đó.

– Vai trò của tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh:

+ Đánh giá tình hình kinh doanh

Tỷ suất lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, từ đó đánh giá được dự án hoặc giai đoạn nào đang mang lại lợi nhuận hay thua lỗ.

+ Đánh giá hiệu suất tài chính

Tỷ suất lợi nhuận cung cấp cái nhìn chi tiết về các khía cạnh khác nhau của hiệu suất tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Khả năng quản lý chi phí của doanh nghiệp.
  • Chiến lược định giá của doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận và sự ổn định của doanh nghiệp.
  • Tiềm năng đầu tư của doanh nghiệp.

+ Hoạch định chiến lược hợp lý

Dựa trên việc đánh giá tình hình kinh doanh và hiệu suất tài chính, tỷ suất lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến lược cải thiện sản phẩm và dịch vụ một cách hiệu quả.

+ Khẳng định vị thế của doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tỷ suất lợi nhuận là một tiêu chí quan trọng để đánh giá vị thế của doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư. Tuy nhiên, lợi nhuận của một doanh nghiệp cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác nhau như tốc độ tăng trưởng ngành, đặc điểm lĩnh vực kinh doanh, v.v. Do đó, tỷ suất lợi nhuận cao sẽ cho thấy doanh nghiệp đang chiếm thị phần lớn trên thị trường.

3. Các loại tỷ suất lợi nhuận quan trọng

tỷ suất lợi nhuận

Các loại tỷ suất lợi nhuận quan trọng

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS – Return On Sales) hay tỷ suất lợi nhuận ròng là tỉ số giữa lợi nhuận thu được trên tổng doanh thu trong một kỳ cố định. ROS được đo bằng % và có thể thay đổi khi biến lợi nhuận và doanh thu thay đổi.

ROS = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu) x 100%

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giúp nhà đầu tư chủ động nắm bắt tình hiện kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Nhờ đó, chủ doanh nghiệp có thể biết được chính xác số vốn bỏ ra và lợi nhuận thu vào.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu có thể giúp doanh nghiệp biết được:

  • Một đồng doanh thu thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận.
  • Sản phẩm, dịch vụ có bán giá thấp hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành hay không (Khi ROS của doanh nghiệp thấp hơn ROS ngành). Từ đó, doanh nghiệp có thể tăng tỷ suất lợi nhuận bằng việc nâng giá bán sản phẩm, dịch vụ.

Chỉ số này có sự khác biệt giữa các ngành và tùy thời điểm. Do đó, ROS chỉ dùng để so sánh giữa các công ty cùng ngành trong cùng 1 thời kỳ.

– Tỷ suất sinh lợi:

Tỷ số sinh lời là tỉ số giữa tổng mức lợi nhuận có được và tổng vốn đầu tư trong một kỳ hạn nhất định (một tháng, một quý, nửa năm,…)

Tỷ suất sinh lợi có 2 loại là tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu và tỷ suất sinh lời trên tài sản.

+ Tỷ suất sinh lời trên số vốn sở hữu (ROE – Return On Equity)

ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn sở hữu) x 100%

ROE giúp chủ doanh nghiệp xác định được mức lợi nhuận thu về khi đầu tư vốn vào hoạt động kinh doanh. ROE càng cao thì khả năng thu hồi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp càng lớn.

+ Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA –  Return On Asset) 

 ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản) x 100%

ROA là chỉ số phản ánh được khả năng sinh lời của tổng tài sản gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay. Từ đó, thể hiện hiện tính hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp.

Tỷ suất sinh lời ròng của tài sản là một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh khả năng sinh lời của một doanh nghiệp trong mối quan hệ với tổng tài sản của nó. Tỷ lệ này cho biết một doanh nghiệp đang hoạt động tốt như thế nào bằng cách so sánh lợi nhuận sau thuế mà doanh nghiệp tạo ra với số vốn mà doanh nghiệp đầu tư vào tài sản. ROA càng cao chứng tỏ việc quản lý sử dụng các nguồn lực kinh tế có năng suất và hiệu quả hơn.

Trên đây bài viết mang đến những thông tin về tỷ suất lợi nhuận. Hy vọng nội dung này sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.