liengtam-banner-top-1

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới cập nhật 2021

Nếu mọi người cần tìm hiểu những thông tin cũng như mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất 2021 thì đừng vội bỏ qua bài viết hôm nay nhé!

Thuật ngữ thanh lý hợp đồng được ghi nhận chính thức trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 để đề cập đến như một hành vi kết thúc hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trong thời gian sau này, nó không còn được sử dụng như một thuật ngữ pháp lý mà trở thành một khái niệm thông thường. Mặc dù vậy, thanh lý hợp đồng vẫn còn được các chủ thể thương mại sử dụng trong hoạt động giao dịch thực tế rất thường xuyên. Bài viết sau đây của Liêng Tâm sẽ cung cấp một số vấn đề xoay quanh thuật ngữ này cũng như mẫu biên bản để giúp mọi người tiện sử dụng.

Khái niệm thanh lý hợp đồng

Hợp đồng kinh tế được xem là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia vào hoạt động kinh tế xác định bằng văn bản, tài liệu giao dịch.

Các bên thực hiện kí kết hợp đồng này để quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc xây dựng và tiến hành kế hoạch của mình liên quan đến các hạng mục công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật và các thỏa thuận các có mục đích kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật về các Bộ Luật kinh tế, Thương mại nói chung, hợp đồng kinh tế có đặc điểm như sau:

 • Mục đích kí kết hợp đồng kinh tế là nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, như công việc sản xuất, mua bán sản phẩm, cung ứng dịch vụ;
 • Chủ thể của hợp đồng ít nhất phải gồm một bên là pháp nhân, còn bên đối tác có thể là pháp nhân hoặc cá nhân có đăng kí kinh doanh;
 • Hình thức của hợp đồng kinh tế là văn bản tài liệu giao dịch có chữ kí của các bên xác nhận nội dung trao đổi chủ yếu.

Thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận tình trạng công việc sau khi hoàn tất một hạng mục nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh liên quan sau quá trình hoàn thành công việc đó. Nó được hai bên thỏa thuận từng mục và đi đến đồng ý ký tên.

Thanh lý hợp đồng là như thế nào?
Thanh lý hợp đồng là như thế nào?

Như chúng tôi đã đề cập trên phần giới thiệu, thanh lý hợp đồng là một thuật ngữ được ghi nhận trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật dân sự cập nhật năm 2015 không còn ghi nhận khái niệm này nữa, nhưng thực tế thì cụm từ “thanh lý hợp đồng” vẫn được các doanh nghiệp cũng như các cá nhân sử dụng vô cùng phổ biến khi muốn nói đến việc chấm dứt giao dịch thương mại hay dân sự.

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện ở những trường hợp nào?

Theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015 quy định thì chấm dứt hợp đồng được lập ra trong các trường hợp sau:

 • Thực hiện xong các nghĩa vụ trong hợp đồng;
 • Chấm dứt theo thỏa thuận tự do giữa các bên;
 • Một trong hai bên chủ thể có quyền và có nghĩa vụ của hợp đồng đồng chết hoặc chấm dứt (đối với pháp nhân) mà không có sự kế thừa quyền và nghĩa vụ hoặc đối với các giao dịch dân sự không thể kế thừa;
 • Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ thực hiện hợp đồng;
 • Đối tượng của hợp đồng không còn nên các bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Ý nghĩa của việc thanh lý hợp đồng

Bản chất của hoạt động thanh lý hợp đồng là biên bản xác nhận việc hoàn thành một công việc nào đó mà các bên đã xác nhận số lượng, chất lượng vì vậy việc thanh lý hợp đồng đóng một vai trò vô cùng quan trọng:

 • Thông qua thanh lý hợp đồng kinh tế, các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng của các bên có đạt được yêu cầu hay không, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
 • Xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các chủ thể trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trước khi hợp đồng kinh tế chính thức hết hiệu lực. Kể từ thời gian các bên đã ký vào biên bản thanh lý, quan hệ hợp đồng kinh tế đó coi như đã được chấm dứt và các chủ thể không còn liên quan với nhau về lợi ích kinh tế về mặt pháp luật. Tuy nhiên, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được xác nhận trong biên bản thanh lý vẫn có giá trị hiệu lực mang tính pháp lý cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Về thực tiễn, mục đích của việc thanh lý hợp đồng là giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã hoàn thành đến đâu, dứt điểm hay chưa; tiếp theo là nhận xét trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì.

Ý nghĩa của việc thanh lý hợp đồng là gì?
Ý nghĩa của việc thanh lý hợp đồng là gì?

Nói tóm lại, mục đích sâu xa của biên bản thanh lý hợp đồng chính là giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên A đã thực hiện đối với bên B và ngược lại, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện tùy theo điều khoản đã thỏa thuận trên hợp đồng.

Một số lưu ý khi điền mẫu thanh lý hợp đồng

Trước và sau khi điền mẫu thanh lý hợp đồng, nếu bạn là chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại thì cần phải chú ý những điểm như:

 • Thông tin trong hợp đồng phải được cả 2 bên điền chính xác, đầy đủ và trách nhiệm trước pháp luật;
 • Đối tượng của biên bản phải nêu rõ là ai, kí kết ngày tháng năm nào giữa các chủ thể giao dịch nào;
 • Trong biên bản thanh lý hợp đồng phải nêu rõ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hạng mục mà các bên đã thực hiện, thời điểm hợp đồng đã ký kết chấm dứt.
Điền biên bản thanh lý hợp đồng nên chú ý điều gì?
Điền biên bản thanh lý hợp đồng nên chú ý điều gì?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Bên dưới là biên bản thanh lý hợp đồng được chúng tôi gợi ý mẫu để cho mọi người không cần tốn nhiều thời gian để soạn thảo, chỉ cần điền thông tin và kiểm tra lại lần nữa là có thể bắt đầu thực hiện thanh lý các loại hợp đồng đã ký.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Ông/bà ………… và Ông/bà ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: Ông/bà…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân :…………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………

BÊN B: Ông/bà ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân:……………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng  ……………………….……………….. số:……/……../……/20.….. ký ngày …./…../……..  với nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

 

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ; số: ……/……../……/20.….. ký ngày …./…../……..

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Lưu ý: nếu bạn cần thêm thông gì nào đó muốn được bổ sung trong hợp đồng thì nên cân nhắc có cần thiết và hợp lý hay không. Sau đó, bạn vẫn phải đưa cho bên đối tác kiểm tra lại lần nữa trước khi thực hiện in và ký kết để đảm bảo tính trung thực trong văn bản có giá trị pháp lý.

Biên bản thanh lý có thể được thêm vào một số điều khoản nếu các bên chủ thể thấy cần thiết
Biên bản thanh lý có thể được thêm vào một số điều khoản nếu các bên chủ thể thấy cần thiết

Trên đây là một số thông tin cần biết liên quan đến việc thanh lý hợp đồng cũng như mẫu biên bản soạn thảo sẵn để mọi người tham khảo nhanh qua. Hy vọng các bạn đọc sẽ có những nguồn thông tin hữu ích để phục vụ tốt các hoạt động giao dịch thương mại của mình.

Nếu có nhu cầu tư vấn bất động sản, đất nền, chung cư, căn hộ,… tại khu vực TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây để được hỗ trợ nhanh nhất:

 • Hotline: 0909 770 449 – Mr. Liêng Tâm
 • Website: https://liengtam.com/ 
 • Văn phòng: 177 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

 

Đánh giá

Bài Viết Liên Quan