liengtam-banner-top-1

Quy định của pháp luật về miễn giảm tiền sử dụng đất

Khi được nhà nước giao cho sử dụng đất, người dân phải nộp tiền sử dụng theo quy định của pháp luật. Nộp tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, người dân sẽ được miễn giảm tiền sử dụng đất.

Tiền sử dụng đất là gì?

Theo quy định của pháp luật: “Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.” Như vậy, theo một cách dễ hiểu, nộp tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng. Số tiền này phải nộp cho Nhà nước khi đất đó thuộc vào một trong ba trường hợp sau:

Tiền sử dụng đất là gì?
Tiền sử dụng đất là gì?
  • Đất đó là đất được Nhà nước giao cho sử dụng và Nhà nước thu tiền sử dụng đối với phần đất đã giao.
  • Đất đó là đất được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Ví dụ: chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.
  • Đất đó là đất được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất. Ví dụ như được cấp sổ đỏ, sổ hồng,…

Lưu ý khi xây dựng công trình trên đất chuyển đổi

Sau khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở, nhiều người muốn tiến hành xây dựng nhà trên đất đó. Để có một công trình bền đẹp thì việc nhờ đến bên thi công là điều tất yếu. Để quá trình xây dựng được đảm bảo, việc ký hợp đồng xây dựng là rất quan trọng và cần thiết.

Việc ký kết hợp đồng xây dựng giúp hai bên đạt được thỏa thận, tránh những mâu thuẫn, sai sót về sau. Tuy nhiên trong quá trình làm và ký hợp đồng có thể thiếu sót khiến nội dung hợp đồng không đầy đủ, rõ ràng. Trong trường hợp như vậy, để bù đắp những thiếu sót và làm rõ ràng hơn các điều khoản của hợp đồng đã ký, có thể làm thêm một bản phụ lục hợp đồng xây dựng.

Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP định nghĩa phụ lục hợp đồng xây dựng như sau:

  • Phụ lục của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng.
  • Khi ký phụ lục hợp đồng xây dựng, hai bên cần chú ý kỹ vào phần nội dung của phụ lục để xem xét tránh trường hợp nội dung này trái với nội dung trong hợp đồng. Dưới đây là mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng đầy đủ, chi tiết để bạn tham khảo:
Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng 
Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Những trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất

Các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật, một số trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất

Dưới đây là các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất:

Trường hợp 1: Đối tượng thuộc diện ưu tiên

Trong hạn mức giao đất ở, những trường hợp được miễn tiền sử dụng đất bao gồm:

  • Miễn tiền sử dụng đất trong trường hợp đất được sử dụng vào mục đích để xây nhà ở xã hội, nhà ở cho người vì thiên tai nên phải di dời chỗ ở.
  • Miễn tiền sử dụng đất đối với đối tượng là người có công với cách mạng được quy định bởi pháp luật.
  • Miễn tiền sử dụng đất đối với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vào vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, biên giới.
Miễn tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
Miễn tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trường hợp 2: Lần đầu được cấp giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với đất lần đầu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở trong trường hợp tách hộ. 

Việc này được áp dụng với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện hộ nghèo, đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vào vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng biên giới. các khu vực này có trong danh mục các xã đặc biệt khó khăn do chính phủ quy định.

Miễn tiền sử dụng đất cho hộ nghèo
Miễn tiền sử dụng đất cho hộ nghèo

Trường hợp 3: Các hộ dân tái định cư

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với đối tượng thuộc vào diện các hộ dân không có chỗ ở ổn định trên đất liền bao gồm: các hộ dân sống trên sông nước, các hộ dân làng chài, dân đầm phá. Các đối tượng này được miễn tiền sử dụng đất khi di cư đến sống tại các khu tái định cư, các điểm tái định cư được quy hoạch hoặc các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp 4: Đất tái định cư

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với các phần đất được sử dụng để xây dựng làm thành các khu tái định cư cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân nằm trong vùng ngập lụt, nằm trong các tuyến ngập lụt vì chịu ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai và theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra còn một số trường hợp cụ thể được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

Các khu tái định cư
Các khu tái định cư

Một vài lưu ý đối với các đối tượng được miễn tiền sử dụng đất

Người có công với cách mạng chỉ được miễn tiền sử dụng đất khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Việc miễn tiền sử dụng đất đối với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, đối tượng là dân tộc thiểu số chỉ được áp dụng trong trường hợp những đối tượng đó có hộ khẩu thường trú tại các khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, xã đặc biệt khó khăn, vùng hải đảo, khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.

Hộ nghèo được xác định theo quyết định của Thủ tướng; cá nhân và hộ gia đình thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo quy định của Chính phủ. Trường hợp người phải di dời đến các khu tái định cư do thiên tai bão lũ, chỉ được miễn tiền sử dụng đất nếu không nhận được bồi thường tại khu đất phải di dời trước đó.

Các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất
Những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Trường hợp 1: Hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số

Đối với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng không có hộ khẩu thuộc vào vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, không thuộc vùng sâu, vùng xa, không phải vùng hải đảo, biên giới được quy định giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở.

Trường hợp 2: người có công với cách mạng

Giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Trường hợp này được xem xét cụ thể theo quy định của pháp luật. Đất ở đây bao gồm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra còn một số trường hợp cụ thể được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

Miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng
Miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng

Trên đây là toàn bộ các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất và phân loại các trường hợp được miễn hoàn toàn hoặc giảm một phần tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Nhà nước đã được Liengtam chia sẻ vô cùng chi tiết. Trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật đã ban hành

Bài Viết Liên Quan

Call Now Button