liengtam-banner-top-1

#1 Pháp lý Meyhomes Capital Phú Quốc | Một số câu hỏi quan trọng

Top những câu hỏi quan trọng về Pháp lý Meyhomes Capital Phú Quốc

phap-ly-meyhomes-capital-phu-quoc
Pháp lý Meyhomes Capital Phú Quốc

Chi tiết bài viết

#11: Khách hàng có thể đứng tên chỉ một mình vợ hoặc chồng trên Hợp đồng mua bán hay không?

Để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng, Chủ Đầu Tư khuyến khích cả vợ và chồng cùng ký kết hợp lệ trên Hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu chỉ một mình vợ hoặc chồng ký kết Hợp đồng mua bán thì Quý Khách vui lòng lựa chọn phương án phù hợp như sau:

  • Phương án 1: Vợ hoặc chồng sẽ ủy quyền bằng văn bản (công chứng, chứng thực hợp pháp) cho người còn lại ký kết Hợp đồng mua bán với Chủ Đầu Tư. Khi đến ký Hợp đồng mua bán, người được ủy quyền sẽ bàn giao bản gốc giấy ủy quyền cho Chủ Đầu Tư, đồng thời ký Hợp đồng mua bán mà người còn lại không cần ký. Trong trường hợp này, bất động sản vẫn là tài sản chung của cả vợ và chồng.
  • Phương án 2: Cả hai vợ chồng Khách hàng cùng ký kết văn bản thỏa thuận về tài sản riêng (công chứng, chứng thực hợp pháp), theo đó xác định chỉ vợ hoặc chồng là chủ sở hữu của bất động sản.

Người được xác định là chủ sở hữu bất động sản sẽ ký kết Hợp đồng mua bán với Chủ Đầu Tư và bàn giao bản gốc văn bản thỏa thuận về tài sản riêng cho Chủ Đầu Tư. Trong trường hợp này, bất động sản là tài sản riêng của người ký Hợp đồng mua bán, và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sẽ chỉ được cấp cho người ký Hợp đồng mua bán.

#12: Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán như thế nào? Các Bên làm thủ tục tại Chủ Đầu Tư hay văn phòng công chứng, có mất phí gì không?

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD, sau khi ký Hợp đồng mua bán với Chủ Đầu Tư, trước khi Chủ Đầu Tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hợp đồng mua bán hoàn toàn có thể được chuyển nhượng cho khách hàng khác

Những thủ tục cho quá trình chuyển nhượng HĐMB bao gồm:

  • Bước 1: Bên bán và bên mua ký kết văn bản chuyển nhượng theo mẫu số 24 Thông tư 19/2016/TT-BXD tại văn phòng công chứng (nếu bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng không có chức năng kinh doanh bất động sản).
  • Bước 2: Bên bán sẽ kê khai và nộp thuế chuyển nhượng.
  • Bước 3: Khách hàng nộp hồ sơ chuyển nhượng (gồm văn bản chuyển nhượng đã được công chứng, biên lai đóng thuế, bản gốc Hợp đồng mua bán giữa Chủ đầu tư và người mua ban đầu ) cho Chủ Đầu Tư để Chủ Đầu Tư xác nhận chuyển nhượng.

Để hỗ trợ Khách hàng, Chủ Đầu Tư không thu thêm khoản tiền phát sinh nào của Khách hàng.

#13: Trường hợp bố mẹ ký Hợp đồng mua bán, nhưng sau đó muốn chuyển cho con cái đứng tên chủ sở hữu nhà ở thì cần làm thủ tục như thế nào?

Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi có thông báo nộp hồ sơ ra sổ từ chủ đầu tư, cha mẹ hoàn toàn có thể tự do chuyển nhượng cho con cái theo các trường hợp chuyển nhượng thông thường.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa cha mẹ và con cái được miễn thuế thu nhập cá nhân.

#14: Thời hạn sở hữu nhà là bao lâu với khách hàng có vợ hoặc chồng là người nước ngoài?

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 161 Luật nhà ở thì trường hợp Khách hàng có vợ hoặc chồng là người nước ngoài thì thời hạn sở hữu của nhà ở là ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

#15: Nếu khách hàng có một người đồng sở hữu là người nước ngoài thì có được thế chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán để vay vốn ngân hàng không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 39/2016/TT-NHNN thì cá nhân nước ngoài được cho vay theo thời hạn không vượt quá thời hạn được cư trú còn lại tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Khách hàng phải đáp ứng đượi các điều kiện về việc chứng minh nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ vay và các yêu cầu khác của từng ngân hàng. Khách hàng có thể lựa chọn một trong số các ngân hàng theo chỉ định của Chủ Đầu Tư để được tư vấn và hỗ trợ các thủ tục nhanh nhất.

#16: Mức phạt đối với trễ hạn thanh toán là bao nhiêu?

Theo quy định tại Hợp đồng mua bán, mức phạt đối với Chủ Đầu Tư và của Khách hàng trong trường hợp không thực hiện đúng nghĩa vụ của Hợp đồng là như nhau. Theo đó, trường hợp Khách hàng thanh toán sau ngày đến hạn thanh toán thì Khách hàng chịu phạt 0,05% tổng số tiền chậm thanh toán/ngày chậm thanh toán.

#17: Khách hàng có thể lựa chọn ngân hàng khác (không phải ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định) để vay vốn mục đích thanh toán cho Hợp đồng mua bán không?

Đối với các ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định, trường hợp Khách hàng vay vốn để thanh toán cho Hợp đồng mua bán, Chủ Đầu Tư sẽ hỗ trợ lãi suất cho Khách hàng theo chính sách bán hàng. Trường hợp Khách hàng không lựa chọn vay vốn tại các ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định, Chủ Đầu Tư cam kết sẽ hỗ trợ Khách hàng các thủ tục cần thiết trong phạm vi cho phép.

#18: Nếu Khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, khi hết thời hạn sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì có được gia hạn sở hữu không?

Theo quy định tại Điều 161 Luật nhà ở thì thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định như sau:

Đối với cá nhân nước ngoài: Thời hạn sở hữu tối đa không quá 50 năm. Trước khi hết thời hạn sở hữu 03 tháng, cá nhân nước ngoài gửi đề nghị gia hạn cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được xem xét gia hạn. Việc gia hạn không quá 50 năm.
Đối với tổ chức nước ngoài: Thời hạn sở hữu không vượt quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức đó, bao gồm cả thời gian gia hạn.

Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc do CBRE làm đơn vị quản lý và vận hành

#19: Thời gian bàn giao của dự án là bao lâu?

Do đặc thù việc xây dựng công trình các công trình lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, mặt khác, Chủ Đầu Tư luôn mong muốn bất động sản bàn giao cho Khách hàng là những sản phẩm hoàn thiện và chất lượng nên ngày bàn giao thực tế có thể sẽ sớm hoặc muộn hơn ngày 31/10/2021 nhưng sẽ không sớm hoặc chậm quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày 31/10/2021. Chủ Đầu Tư mong muốn nhận được sự thấu hiểu và sẻ chia của Khách hàng.

Trường hợp Chủ Đầu Tư chậm bàn giao muộn hơn 90 ngày kể từ ngày 31/10/2021, Chủ Đầu Tư sẽ chịu mức phạt 0,05% tổng số tiền Khách hàng đã thanh toán/ngày chậm bàn giao, tính từ ngày chậm bàn giao thứ 91 cho đến ngày Khách hàng nhận được nhà. Tuy nhiên, trong trường hợp Chủ Đầu Tư chậm bàn giao quá 180 ngày tính từ ngày 31/10/2021, Khách hàng có quyền lựa chọn tiếp tục thực hiện Hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng (và Chủ Đầu Tư cam kết sẽ hoàn trả cho Khách hàng mọi khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán, 10% tổng giá trị Hợp đồng mua bán, và khoản tiền lãi được tính là 0,05% tổng số tiền Khách hàng đã thanh toán/ngày chậm bàn giao, tính từ ngày chậm bàn giao thứ 91 cho đến ngày Chủ Đầu Tư hoàn trả tiền cho Khách hàng).

#20: Quy trình bàn giao dự án diễn ra như thế nào?

Đến thời điểm bất động sản đủ điều kiện bàn giao, Chủ Đầu Tư sẽ gửi thông báo bàn giao bất động sản cho Khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng, Chủ Đầu Tư không ấn định ngày bàn giao cụ thể mà sẽ quy định một khoảng thời gian bàn giao hợp lý, số điện thoại của hotline của nhân sự bàn giao để Khách hàng chủ động lựa chọn thời gian bàn giao phù hợp với nhu cầu của Khách hàng (trong khoảng thời gian mà Chủ Đầu Tư đưa ra).

#21:Giải quyết thế nào khi có sự khác nhau giữa diện tích thực tế và diện tích theo Hợp đồng mua bán khi bàn giao?

Do đặc thù việc xây dựng công trình thường có sự sai lệch nhỏ về diện tích nên diện tích thực tế có thể chênh lệch (tăng hoặc giảm) so với diện tích quy định tại Hợp đồng mua bán nên Chủ Đầu Tư rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của Khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng, Chủ Đầu Tư cam kết theo Điều 3.7 Hợp đồng mua bán như sau:

Trường hợp diện tích đất thực tế so với diện tích đất theo Hợp đồng mua bán chênh lệch trong phạm vi 2%, hoặc tăng lên quá 8%; hoặc diện tích xây dựng thực tế so với diện tích xây dựng theo Hợp đồng mua bán chênh lệch trong phạm vi 5%, hoặc tăng lên quá 10% thì Chủ Đầu Tư cam kết không điều chỉnh giá trị Hợp đồng mua bán.
Các trường hợp còn lại, giá trị Hợp đồng mua bán sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm tương ứng với diện tích tăng lên hoặc giảm đi.
Trong quá trình thi công thực tế và đo đạc khi bàn giao, Chủ Đầu Tư cam kết tuân thủ quy định của pháp luật để đảm bảo tối ưu nhất quyền lợi của Khách hàng.

#22: Chủ sở hữu nhà ở có được cải tạo, sửa chữa sau khi nhận bàn giao không?

Theo Bản tiêu chuẩn bàn giao đính kèm Hợp đồng mua bán, Chủ Đầu Tư bàn giao khi bất động sản đã hoàn thiện phần ngoài, Khách hàng sẽ được toàn quyền thiết kế và hoàn thiện phần trong theo nhu cầu và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết cấu, an toàn chung của công trình cũng như các công trình lân cận.

#23: Bất động sản có được bảo hành không? Thời gian bảo hành bao lâu?

Là một Chủ Đầu Tư uy tín và hướng tới việc đảm bảo quyền lợi tối ưu của Khách hàng, Chủ Đầu Tư cam kết tuân thủ quy định của Điều 85 Luật nhà ở về nghĩa vụ bảo hành bất động sản.

Theo đó, đối với các hư hỏng về khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp chất đốt (nếu có), hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt bất động sản, Chủ Đầu Tư sẽ bảo hành trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu, đưa bất động sản vào sử dụng; Đối với các thiết bị khác gắn với bất động sản, thời hạn bảo hành sẽ theo quy định của nhà sản xuất.

Trong quá trình sử dụng bất động sản, trường hợp có bất kỳ hư hỏng nào thuộc phạm vi bảo hành, Quý Khách vui lòng gửi thông báo cho Chủ Đầu Tư. Chủ Đầu Tư cam kết chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, Chủ Đầu Tư sẽ có trách nhiệm thực hiện công tác bảo hành.

#24: Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là bao lâu?

Sau khi bàn giao bất động sản, để đảm bảo tính đồng bộ trong việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu bất động sản, Chủ Đầu Tư sẽ gửi thông báo đến các Khách hàng để tập hợp hồ sơ xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời hạn cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu bất động sản là không quá 15 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ. Thực tế triển khai tại các địa phương thường không chính xác thời hạn này, tuy nhiên, Chủ Đầu Tư sẽ nỗ lực để Khách hàng nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp Khách hàng có nhu cầu tự nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Chủ Đầu Tư cam kết sẽ hỗ trợ các thủ tục cần thiết trong phạm vi cho phép, bao gồm cả việc cung cấp các giấy tờ cần thiết của Chủ Đầu Tư, Dự Án để Khách hàng có thể tự thực hiện thủ tục.

#25: Khách hàng cần cung cấp những hồ sơ, tài liệu gì khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Sau khi bàn giao, Chủ Đầu Tư sẽ gửi thông báo cho Khách hàng về việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, Khách hàng vui lòng chuẩn bị và nộp cho Chủ Đầu Tư các tài liệu sau:

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Hợp đồng mua bán bất động sản.
Biên bản bàn giao bất động sản.
Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán
Các hóa đơn GTGT xác nhận đã thanh toán
Bản sao có công chứng các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân.
Tờ khai lệ phí trước bạ.

 

Bài Viết Liên Quan

Call Now Button