liengtam-banner-top-1

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất về những trường hợp không được tổ chức

Nhà nước đặt ra quy định về đấu giá quyền sử dụng đất nhằm giám sát quy trình, kiểm soát tổ chức tiền hành. Vậy trường hợp nào được tổ chức đấu giá và trường hợp nào không? Nguyên tắc đấu giá đối với cá nhân, tổ chức là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này. 

Thông tin chung về đấu giá quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất là quyền được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ đất đai. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay không còn quy định cụ thể quyền sử dụng đất là gì nữa, nhưng đây cũng được xem là một dạng tài sản. 

Đấu giá tài sản là hoạt động gì? 

Đấu giá tài sản là gì? 
Đấu giá tài sản là gì?

Đây là việc bán tài sản, những người muốn mua tài sản đó phải thực hiện trả giá công khai. Trong phiên đấu giá, người nào trả giá cao nhất mà sớm nhất sẽ trở thành người được quyền mua tài đang được đấu giá. 

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất cũng là một loại tài sản đảm bảo của cá nhân lẫn tổ chức khi đi vay vốn tại ngân hàng. Khi không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ, đấu giá quyền sử dụng đất chính là để thu hồi nợ. Vẫn có một số trường hợp khác, các tổ chức muốn thực hiện đấu giá chỉ để hưởng tiền từ kết quả đấu giá.

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì? 
Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Như đã nói, đây là một hoạt động đóng góp nguồn ngân hàng cho Nhà nước. Hơn nữa, để dễ dàng kiểm soát, Nhà nước đã ban hành những quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất đối với cá nhân, tổ chức

 • Đảm bảo mọi hoạt động, kết quả, quy trình đấu giá phải được công khai minh bạch, khách quan giữa cá nhân, tổ chức tham gia phiên đấu;
 • Quy trình tổ chức phải được đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất của Luật đất đai và luật đấu giá tài sản.

Trường hợp nào được đấu giá quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại khoản 1, điều 118 của bộ Luật Đất đai năm 2013 có quy định rõ về các trường hợp đấu giá khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như sau:

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp được tổ chức đấu giá 
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp được tổ chức đấu giá
 • Đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê;
 • Tạo vốn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng bằng cách sử dụng quỹ đất;
 • Sử dụng các loại đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Sử dụng vào các mục đích công ích như sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệm, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối khi cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp;
 • Với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (mà tài sản gắn với đất thuộc sở hữu của nhà nước) đem giao đất, cho thuê đất;
 • Giao đất ở vùng nông thôn, đô thị cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất khi được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

Trường hợp nào không được đấu giá quyền sử dụng đất?

Theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 2, điều 118 của bộ Luật Đất Đai năm 2013 có ghi rõ: 

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp không được tổ chức đấu giá 
Quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp không được tổ chức đấu giá
 • Không đấu giá đối với trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất;
 • Miễn tiền sử dụng đất khi thuê đất, sử dụng đất (quy định rõ hơn tại điều 110, Luật Đất đai);
 • Sử dụng đất thuộc các trường hợp tại điểm b, điểm g khoản 1 và khoản 2 điều 56 của Luật Đất đai 2013. Chẳng hạn như đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất làm nông nghiệp, lâm nghiệp hay nuôi thủy sản, làm muối bằng hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Hay Tổ chức nước ngoài đang ngoại giao tại nước ta sử dụng đất để xây trụ sở làm việc thì theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất sẽ không được tổ chức phiên đấu giá;
 • Đất được sử dụng vào mục đích khoáng sản;
 • Sử dụng đất để đầu tư nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội hoặc nhà ở dịch vụ;
 • Giao đất ở cho cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại xã mà xã đó không có đất ở hoặc Nhà nước chưa cấp đất ở;
 • Giao đất ở cho cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thường vùng kinh tế có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn và không có đất ở hoặc Nhà nước chưa giao đất ở;
 • Giao đất có cán bộ, công chứng, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền. 

Nhìn chung, theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất thì những trường hợp Nhà nước giao đất với mục đích công cộng, nhân đạo se không được đấu giá. Bởi có nhiều cá nhân, tổ chức muốn trục lợi nhờ chi phí giao đất thấp nhưng bán lại với giá cao, điều này làm ảnh hưởng đến mục đích nhân đạo của Nhà nước. 

Bài Viết Liên Quan

Call Now Button