liengtam-banner-top-1

Góc hỏi: Sổ địa chính là gì? Bao gồm những quy định nào?

Để biết rõ về tình trạng của việc sử dụng đất và tài sản gắn với đất, thì sổ địa chính là vật quan trọng cung cấp thông tin về việc sử dụng đất của chủ sở hữu. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều người không biết đến loại sổ này. Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người một số thông tin về khái niệm, nội dung cũng như hình thức của sổ địa chính.

Sổ địa chính là gì?

Sổ địa chính (SĐC) là một sổ tài liệu có đầy đủ thông tin chi tiết về hiện trạng, tình trạng pháp lý của việc sử dụng và quản lý các mẫu đất, tài sản gắn liền với đất. Mục đích của việc lập sổ là để phục vụ yêu cầu quản lý của Nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của tổ chức hoặc các cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, SĐC được dùng để ghi lại thông tin người sử dụng đất cũng như thông tin về việc sử đất ở từng địa phương, xã, phường, thị trấn. Thực tế, việc kê khai sổ này là một cách thống kê đất đai của Nhà nước, bao gồm 5 phần:

 • Đăng ký sử dụng đất: nhằm xác nhận quyền sử dụng đất không thời hạn và có thời hạn của cá nhân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp
 • Thống kê diện tích đất: mô tả tổng diện tích đất đai chi tiết tại địa phương và thể hiện diện tích chung của người đang sở hữu đất.
 • Thống kê chất lượng đất: thể hiện dạng đất bằng ký hiệu
 • Nhận định chất lượng đất: ban quản lý đất đai đánh giá tình trạng đất, từ đó đưa ra giải pháp cải tạo và canh tác phù hợp
 • Đánh giá về mặt kinh tế: mảnh đất sẽ được đánh giá về giá trị kinh tế.
Sổ địa chính là gì?
Sổ địa chính là gì?

Nội dung của sổ địa chính

Theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, nội dung của SĐC được quy định cụ thể như sau:

 • Sổ phải ghi rõ thông tin về địa chỉ, số hiệu, diện tích đất hoặc những đối tượng đã từng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa đất.
 • Sổ phải ghi rõ thông tin về quyền sử dụng và quản lý đất
 • Sổ phải ghi rõ thông tin về tài sản liên quan gắn liền với đất đai.
 • Sổ phải ghi rõ thông tin người sử dụng đất hoặc người được Nhà nước giao quyền quản lý đất.
 • Sổ phải ghi rõ thông tin về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Sổ phải ghi rõ thông tin về tình trạng pháp lý và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền quản lý đất.

Ngoài ra, có rất nhiều người lầm tưởng rằng, SĐC được tồn tại dưới dạng một quyển sổ, tuy nhiên thực tế là SĐC được mã hóa thành số. Và chỉ có những quản lý đất đai cấp cao chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát mới được quyền thẩm định và phê duyệt hoạt động bên trong sổ. Bên cạnh đó, chữ ký duyệt sổ sẽ được ký bằng điện tử, thay vì ký như thông thường.

SĐC được lập dưới dạng số
SĐC được lập dưới dạng số

Hồ sơ sổ địa chính gồm những gì?

Một hồ sơ SĐC phải thể hiện đầy đủ và chi tiết các thông tin theo quy định của pháp luật, tuy nhiên tùy vào một số trường hợp, thành phần hồ sơ sẽ có sự khác biệt.

Đối với địa phương xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính

Trong trường hợp này, thành phần hồ sơ địa chính gồm những giấy tờ sau:

 • Sổ địa chính (giấy hoặc số đều được chấp nhận)
 • Tài liệu điều tra, đo đạc địa chính, gồm các giấy tờ như: sổ mục kê đất đai và bản đồ địa chính mới
 • Bản lưu giấy chứng nhận lập

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Trong trường hợp địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thành phần hồ sơ địa chính phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau:

 • Sổ địa chính (bảng giấy hoặc số đều được)
 • Tài liệu điều tra, đo đạc địa chính, gồm các giấy tờ như: sổ mục kê đất đai, bản đồ địa chính, bản lưu giấy chứng nhận lập dạng giấy hoặc dạng số (nếu có)
 • Sổ theo dõi thay đổi đất đai dưới dạng giấy

Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính

Theo Thông tư 2014 giá trị của hồ sơ địa chính được quy định như sau:

 • Hồ sơ địa chính được dùng để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản liên quan gắn liền với đất, người được Nhà nước giao quyền quản lý đất.
 • Hồ sơ địa chính dưới dạng giấy hay dạng số đều có giá trị như nhau.
 • Trường hợp các thông tin tài liệu giữa các hồ sơ địa chính không thống nhất, thì phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký. Nhằm xác minh thông tin có giá trị pháp lý để thực hiện thống nhất hồ sơ địa chính.
 • Trường hợp bản đồ địa chính được thành lập mới thay thế tài liệu và số liệu đo đạc đã sử dụng để đăng ký trước đó, thì việc xác định giá trị pháp lý thông tin sẽ được thực hiện theo Điều 7 của Thông tư này
Những quy định về hồ sơ địa chính
Những quy định về hồ sơ địa chính

Qua bài viết trên đây, chắc hẳn bạn đã biết được khái niệm về sổ địa chính, nội dung và các thông tin liên quan đến sổ này rồi phải không?  Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mọi người có thể truy cập vào web site: liengtam.com để theo dõi các bài viết thường xuyên

Đánh giá

Bài Viết Liên Quan