liengtam-banner-top-1

Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết

Đất đai không chỉ là tài sản gắn liền với con người mà nó còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động khác nhau của đời sống, kinh tế và xã hội. Cũng chính bởi tầm quan trọng cùng với những biến động của giá đất hiện nay mà từ khóa thời hạn sử dụng đất được rất nhiều quan tâm tìm kiếm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về thời hạn sử dụng đất thổ cư và nhiều loại đất khác mà có thể bạn đang quan tâm.

Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết 1

Thời hạn sử dụng đất 

Quy định về thời hạn sử dụng đất được hiểu như thế nào?

Một trong những cách lý giải đơn giản về thời hạn sử dụng đất như sau: Thời hạn sử dụng đất được tính là khoảng thời gian cụ thể mà người có quyền sở hữu đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tùy vào từng mục đích sử dụng khác nhau.

Người sử đất đó có thể trồng trọt, chăn nuôi, hoặc xây nhà để ở,… miễn là không vi phạm pháp luật. Thời gian sử dụng đất được quy định trong Luật đất đai để Nhà nước dễ dàng thống nhất, kiểm soát và quản lý được người sử dụng đất trên phạm vi cả nước.

Theo Luật đất đai năm 2013 đã quy định về thời hạn sử dụng các loại đất vào hai nhóm chính là đất đai được sử dụng lâu dài và đất đai có thời hạn,

Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết 2

Quy định thời hạn sử dụng đất 

Đất được sử dụng lâu dài là những nhóm đất thuộc:

 • Đất ở được đang được các hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
 • Đất nông nghiệp được sử dụng vào các mục đích công cộng như: đất bảo tồn các di sản văn hóa gắn với phong tục, tập quán hoặc đất được Nhà nước giao cho quyền sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản.
 • Đất có nguồn từ tự nhiên, có sẵn trong tự nhiên như đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất.
 • Đất được các cá nhân hay hộ gia đình nào đó sử dụng với mục đích thương mại, sản xuất không liên quan đến nông nghiệp và không phải đất của Nhà nước cho thuê hay giao đất.
 • Đất được Nhà nước sử dụng cho việc xây dựng các trụ sở kinh tế, trung tâm học tập cộng đồng, ủy ban nhân dân xã/ phường,… đã được quy định theo pháp luật.
 • Đất được sử dụng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
 • Đất được sử dụng làm nơi nghĩa trang, nghĩa địa, đất tín ngưỡng là nơi thờ cúng như đền, đình, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, đất tôn giáo là đất liên quan và phục vụ các công trình tôn giáo như thánh đường, chùa, nhà thờ,…
 • Đất được sử dụng trong lĩnh vực giao thông, vận tải.
 • Đất xây dựng các công trình công cộng phục vụ con người, không mang yếu tố thương mại.

Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết 3

Các nhóm thời hạn sử dụng đất 

Đối với đất sử dụng có thời hạn được chia thành các nhóm sau:

 • Đất được Nhà nước cho thuê hoặc giao đất cho các cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ,… mà không phải là làm nông nghiệp. Khi hết hạn sử dụng đất, Nhà nước sẽ xem xét và cho phép cá nhân hay hộ gia đình đó được phép gia hạn thời gian sử dụng khi có nhu cầu sử dụng tiếp.
 • Đất của người Việt đang định cư ở nước ngoài sẽ được Nhà nước cho thuê hoặc giao đất để thực hiện các dự án trong đầu tư.
 • Đất nông nghiệp mà Nhà nước cho hộ gia đình hoặc cá nhân thuê để sử dụng.
 • Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để thực hiện dự án đầu tư lớn.
 • Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư vào những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc các vùng kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Đất dùng để xây dựng công trình liên quan đến các lĩnh vực trong các lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục… và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết 4

Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Thời hạn sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất đã được quy định trong Luật đất đai để Nhà nước dễ dàng kiểm soát. Tuy nhiên, nếu như bạn đang quan tâm đến thời hạn sử dụng đối với đất mà mình đang sử dụng thì có hãy theo dõi những thông tin sau:

 • Với đất nông nghiệp đang được các cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng được Nhà nước cho thuê thì thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đó không quá 50 năm. Khi đã hết hạn sử dụng mà cá nhân hay hộ gia đình đó vẫn có nhu cầu muốn sử dụng tiếp thì cần làm đơn gia hạn để Nhà nước xem xét có cho thuê nữa hay không.
 • Đối với đất được sử dụng để sản xuất nông nghiệp trồng các loại cây công nghiệp hay cây ăn quả lâu năm là đất được Nhà nước trực tiếp quản lý.  Nhà nước sẽ phân chia cho từng cá nhân hoặc tập thể nào đó được ban hành thông qua giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Và thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm không quá 50 năm.Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết 5

Thời hạn sử dụng đất thương mại

 • Đối với đất trồng cây hàng năm thì đây là đất được sử dụng chuyên trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng thì khi được gieo trồng đến khi thu hoạch không quá một năm. Có thể hiểu một cách rõ ràng nhất là loại đất này thường được sử dụng để trồng lúa,… và thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm này cũng không quá 50 năm. 
 • Đất thổ cư là loại đất ở do cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong thời gian dài. Chính vì vậy mà thời hạn sử dụng đất thổ cư không bị giới hạn thời gian sử dụng.
  • Đất nuôi trồng thủy sản được xác định là đất nông nghiệp, được Nhà nước giao và được sử dụng chuyên vào các mục đích như: nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt. Thời hạn sử dụng đất nuôi trồng thủy sản trong thời gian 50 năm và không được vượt quá thời hạn. Khi hết hạn sử dụng, Nhà nước sẽ xem xét xem cá nhân hay hộ gia đình đó có đủ tiêu chuẩn hay có nhu cầu sử dụng nữa hay không.
 • Đất thương mại dịch vụ là loại đất chuyên được sử dụng trong xây dựng các cơ sở hoạt động hoặc phục vụ trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất thương mại dịch vụ đã được quy định trong Luật đất đai với thời gian không quá 50 năm.

Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết 6

Thời hạn sử dụng đất thổ cư

Thời hạn sử dụng đất của những loại đất khác

Một số trường hợp đất có thời hạn sử dụng trên 50 năm và được áp dụng đối với các những nhóm đất sau:

 • Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê với mục đích để đầu tư vào các dự án nhưng có mức thu hồi vốn chậm nên mất thời gian khá lâu sẽ có thời hạn sử dụng không vượt quá 70 năm.
 • Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê nhằm xây dựng hoặc đầu tư vào các dự án tại những vùng có điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội khó khăn hoặc những vùng kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt khó khăn, có thời hạn sử dụng không quá 70 năm.
 • Đất được sử dụng để xây dựng các công trình của các tổ chức công lập thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội,… hay các công trình công cộng nhằm mục đích kinh doanh cũng sẽ có thời hạn sử dụng không quá 70 năm.

Các nhóm đất có thời hạn sử dụng trên 99 năm, bao gồm có: Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng các công trình để làm việc tại Việt Nam của các tổ chức nước ngoài và có chức năng ngoại giao. Ví dụ như; Đại sứ quán, lãnh sự quán. Khi đã quá hạn sử dụng đất, Nhà nước sẽ xem xét theo từng trường hợp khác nhau. Nếu tổ chức đó vẫn muốn tiếp tục sử dụng diện tích đất đó thì có thể đề xuất với Nhà nước và gia hạn thời gian sử dụng đất.

Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết 7

Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm

Những lưu ý về thời gian sử dụng đất trong những trường hợp khác

 • Đối với các loại đất thuộc quỹ đất của xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý của Nhà nước và được Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân hay hộ gia đình sử dụng thì thời hạn sử dụng đất cũng chỉ được xác định là 5 năm và không quá 5 năm.
 • Đối với trường hợp đất được chuyển nhượng thì thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ như thế nào? Tùy vào tính chất của các loại đất hay đất được sử dụng trong các trường hợp nào. Khi đó, người sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền là đất mà đất đó có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài thì người sử dụng đất sẽ được sử dụng ổn định lâu dài. 

Còn đối với các loại đất khác, khi người có quyền sử dụng đất nhận chuyển quyền sử dụng đất. Họ sẽ được sử dụng loại đất đó trong khoảng thời hạn sử dụng đất còn lại của loại đất đó trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất. 

Những thông tin về thời hạn sử dụng đất năm 2021 mà bạn cần biết 8

Thời gian sử dụng đất

 • Khi hết hạn thời gian sử dụng đất, các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức có thể làm đơn gia hạn thời gian sử dụng đất khi có nhu cầu. Để được gia hạn thì bạn cần phải chuẩn bị những thủ tục, hồ sơ và phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong thời gian gia hạn. Việc nộp hồ sơ gian hạn  sẽ được giao cho Cơ quan tài nguyên và môi trường để xem xét và phê duyệt. Hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sẽ bao gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK và bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Đối với loại đất được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau thì thời hạn sử dụng đất sẽ được tính theo loại đất được sử dụng vào mục đích chính.
 • Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày khi Nhà nước bắt đầu thực hiện việc giao đất hoặc cho thuê đất và được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trên đây là những thông tin về thời hạn sử dụng đất mà có thể các bạn đang quan tâm. Mỗi loại đất sẽ có một mức thời hạn sử dụng riêng và các cá nhân, tổ chức hay hộ gia đình cần chú ý đến để gia hạn thời gian sử dụng khi có nhu cầu. Có nghĩa là thời hạn sử dụng đất thổ cư sẽ khác với các nhóm đất khác. Tránh trường hợp để quá thời hạn sử dụng mới tính đến việc gia hạn thời gian sử dụng đất.

 

Bài Viết Liên Quan

Call Now Button