liengtam-banner-top-1

Thủ tục cấp lại sổ đỏ có phức tạp không? Mất bao nhiêu ngày?

Sổ đỏ được gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đang xây dựng. Tóm lại với tên gọi gì thì đây đều là chứng thư pháp lý để Nhà nước công nhận quyền sử dụng. Vậy khi mất sổ đỏ cần phải làm gì? Thủ tục cấp lại sổ đỏ như thế nào?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ?

Xin cấp lại sổ đỏ nên đến cơ quan nào? 
Xin cấp lại sổ đỏ nên đến cơ quan nào?

Căn cứ vào quy định Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ bị đánh mất cụ thể như sau:

 • Địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì xin cấp lại tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì xin cấp lại tại:
 • Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt định cư tại nước ngoài đang thực hiện các dự án đầu tư; các tổ chức, cá nhân có quốc tịch nước khác hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì làm thủ tục cấp lại sổ đỏ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 • Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hay người Việt định cư nước ngoài có sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì xin cấp lại sổ đỏ tại UBND cấp huyện. 

Thủ tục cấp lại sổ đỏ diễn ra như thế nào?

Thủ tục cấp lại sổ đỏ gồm những bước nào? 
Thủ tục cấp lại sổ đỏ gồm những bước nào?

Bước 1: Khai báo mất sổ đỏ 

Khi phát hiện sổ đỏ đã bị mất, hộ gia đình, cá nhân hay cộng đồng dân cư phải thực hiện khai báo với UBND xã tại địa phương có đất về việc sổ đỏ đã bị mất. 

Sau đó, UBND cấp xã sẽ tiến hành niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban. Nếu bị mất do thiên tai, hỏa hoạn thì không phải làm bước này. Còn đối với các tổ chức trong nước, các cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân có quốc tịch nước ngoài, người Việt Nam nhưng hiện đang định cư tại nước ngoài thì phải đăng tin mất sổ đỏ trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ 

Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ gồm những gì? 
Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ gồm những gì?

Sau 30 ngày, kể từ khi niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại UBND hoặc từ ngày đăng tin báo mất trên các phương tiện thông tin đại chúng lần đầu, cá nhân báo mất sẽ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghệ cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ đối với thủ tục cấp lại sổ đỏ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT);
 • Giấy xác nhận của UBND cấp xã về vấn đề đã thông báo mất sổ đỏ trong 15 ngày nếu là cá nhân/ hộ gia đình; giấy tờ chứng minh đã đăng 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng về việc sổ đỏ bị mất nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân/tổ chức nước ngoài đang làm công tác ngoại giao tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người Việt đang định cư tại nước ngoài và thực hiện các dự án đầu tư. 
 • Nếu muốn làm thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất do thiên tai, hỏa hoạn thì phải được xác nhận của UBND cấp xã về sự kiện thiên tai, vụ việc hỏa hoạn đó. 

Bước 3: Nộp hồ sơ 

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, hãy đến văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường của Tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Nếu nộp tại UBND cấp xã thì UBND sẽ tiến hành chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để cấp lại sổ đỏ trong 03 ngày làm việc. 

Nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ ở đâu? 
Nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ ở đâu?

Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong 03 ngày làm việc, cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ cho đúng quy định. 

Lưu ý: Với địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai:

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân/tổ chức nước ngoài đang làm công tác ngoại giao tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người Việt đang định cư tại nước ngoài và thực hiện các dự án đầu tư;
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện là cơ quan tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hay người Việt định cư nước ngoài có sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

Bước 4: Thẩm định hồ sơ 

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành những việc sau để làm thủ tục cấp lại sổ đỏ. Thời hạn làm thủ tục không quá 10 ngày làm việc. 

 • Kiểm tra hồ sơ;
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc nếu chưa có trích lục thì trích đo địa chính thửa đất ;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền duyệt cấp lại sổ mới và hủy bỏ sổ cũ;
 • Cập nhật, điều chỉnh hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai lại trên hệ thống. 

Bước 5: Giao sổ đỏ mới 

Người làm lại sổ đỏ sẽ văn phòng đăng ký đất đai hoặc để nhận hoặc văn phòng sẽ gửi đến UBND cấp xã để trao cho người đăng ký cấp lại. Thời gian trao sổ mới không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày có kết quả. 

Như vậy, trên đây là những điều bạn cần biết nếu muốn làm thủ tục cấp lại sổ đỏ trong từng trường hợp. Việc nắm rõ quy trình, cơ quan cấp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, việc cấp cũng đơn giản hơn. 

Bài Viết Liên Quan

Call Now Button