CÔNG CỤ TỰ ĐỘNG TÍNH SỐ LOT GIAO DỊCH FOREX

 1. Xác định Số Pip Dừng Lỗ: Số pip dừng lỗ là khoảng chênh lệch giữa giá mua/vào lệnh và điểm dừng lỗ (stop loss). Trong giao dịch Forex, pip thường được tính từ số thập phân thứ tư, nghĩa là 1 pip tương đương với 0.0001. Tuy nhiên, với các cặp tiền có JPY hoặc kim loại quý, pip được tính từ số thập phân thứ hai, tức là 1 pip tương đương với 0.01.

 2. Điền Các Giá Trị:

  • Tổng vốn bạn có: là số tiền có sẵn trong tài khoản giao dịch của bạn đang được sử dụng làm vốn.
  • Tỷ lệ rủi ro chấp nhận (%): Đây là tỷ lệ phần trăm của tài khoản mà bạn định sẽ rủi ro cho mỗi lệnh. Thông thường, quy tắc quản lý rủi ro là chỉ dành 1% hoặc 2% của tổng tài khoản cho mỗi lệnh.
  • Số Pip Stoploss: Đây là số pip mà bạn đã tính ở bước 1.
  • Chọn cặp tiền giao dịch: Chọn cặp tiền bạn đang giao dịch, ví dụ: EUR/USD, GBP/USD, và chọn loại cặp tiền như xxxUSD.
 3. Kết Quả Số Lot: Sau khi điền các giá trị, công cụ sẽ tự động tính toán và hiển thị số lot bạn nên giao dịch. Kết quả này được làm tròn đến số thập phân thứ hai để đảm bảo tính chính xác.

Quy tắc quản lý rủi ro trong giao dịch Forex rất quan trọng và có thể được tổng hợp như sau:

 1. Rủi Ro Cho Mỗi Lệnh Dừng Lỗ 1 hoặc 2% Tài Khoản: Hãy đảm bảo rằng số tiền bạn rủi ro trong mỗi lệnh không vượt quá 1 hoặc 2% của tổng tài khoản của bạn.
 2. Đặt Rủi Ro Giao Dịch Như Nhau: Dù lệnh có xu hướng thành công hoặc thất bại, hãy duy trì sự nhất quán bằng việc đặt rủi ro giao dịch giống nhau (ví dụ: 1%).
 3. Không Làm Phá Vỡ Quy Tắc: Hãy tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro và không nên thay đổi nó dựa trên kết quả trước đó.
 4. Không Giao Dịch Nhiều Lệnh Cùng Lúc Khi Lệnh Cũ Chưa Đặt Stop Loss Hoặc Chưa Hòa Vốn.
 5. **Di Chuyển Dừng Lỗ Khi Lợi Nhuận Đạt 1:1 Hoặc Theo Key Level