Lot trong giao dịch chứng khoán là gì? Hiểu về Lot trong giao dịch chứng khoán

Lot trong giao dịch chứng khoán có ý nghĩa gì? Hiểu về Lot trong giao dịch chứng khoán?

 

Thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và nhiều đối tượng khác nhau. Thị trường chứng khoán là nơi huy động vốn dài hạn cho các doanh nghiệp và là nơi để các nhà đầu tư, cổ đông, người muốn mua chứng khoán, cổ phiếu tham gia giao dịch và hy vọng thu lợi nhuận. Thuật ngữ “Lot” trong giao dịch chứng khoán có thể còn xa lạ với nhiều người.

1. Lot trong giao dịch chứng khoán – Một khái niệm quan trọng trong thị trường chứng khoán

Để hiểu về khái niệm “lot” trong giao dịch chứng khoán, chúng ta cần tìm hiểu về thị trường chứng khoán trước.

Thị trường chứng khoán là nơi mà các giao dịch mua bán chứng khoán diễn ra. Quá trình này thay đổi chủ sở hữu của chứng khoán, đồng thời là quá trình chuyển đổi tư bản từ sở hữu sang kinh doanh. Thị trường chứng khoán có sự khác biệt so với các thị trường hàng hóa thông thường, bởi vì chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt, đại diện cho quyền sở hữu về tư bản. Mặc dù có giá trị và giá trị sử dụng, thị trường chứng khoán chủ yếu thể hiện mối quan hệ giữa cung và cầu vốn đầu tư, và giá cả của chứng khoán chứa đựng thông tin về chi phí vốn hoặc giá trị vốn đầu tư. Đây là hình thức phát triển bậc cao của nền sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Lot trong giao dịch chứng khoán là gì?

Lot hay được gọi là “lô” trong tiếng Việt. Trong thị trường tài chính, lot đại diện cho một số lượng đơn vị đã được tiêu chuẩn của một công cụ tài chính, do một cơ quan giao dịch hoặc cơ quan quản lí qui định. Kích thước lot xác định số lượng đơn vị.

Trong thị trường chứng khoán, hầu hết các cổ phiếu giao dịch theo lô có kích thước 100 cổ phiếu, tuy nhiên, một số cổ phiếu có giá cao hơn có thể giao dịch với lô kích thước 10 cổ phiếu. Kích thước lô phụ thuộc vào từng thị trường.

2. Hiểu về Lot trong giao dịch chứng khoán:

Lot trong giao dịch chứng khoán:

Khi các chủ thể là nhà đầu tư và thương nhân mua và bán các công cụ tài chính trên thị trường vốn (capital market), họ thực hiện bằng các lot. Lot sẽ tương đương với một số lượng đơn vị cố định và nó sẽ phụ thuộc vào chứng khoán được giao dịch.

Đối với cổ phiếu, kích thước lô thông thường sẽ là 100 cổ phiếu. Đây còn được gọi là lô tròn (round lot). Một lô tròn cũng có thể đề cập đến một số lượng cổ phiếu có thể chia đều cho 100, chẳng hạn như 300, 1.200 và 7.500 cổ phiếu.

Các khách hàng vẫn có thể đặt hàng theo lô lẻ (odd lot), đó là đơn hàng dưới 100 cổ phiếu. Một đơn đặt hàng 35 cổ phiếu là một lô lẻ, trong khi một đơn đặt hàng 535 cổ phiếu gồm có năm lô tròn và một lô lẻ 35 cổ phiếu.

Cụ thể, ta hiểu thị trường vốn như sau:

– Khái niệm:

Thị trường vốn hay thị trường vốn trung và dài hạn trong tiếng Anh được gọi là capital market.

Thị trường vốn được hiểu là thị trường cung cấp vốn đầu tư trung dài hạn cho các chủ thể trong nền kinh tế chính quyền trung ương, chính quyền địa phương cho đến các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mở rộng sản xuất kinh doanh.

– Phân loại thị trường vốn:

Thị trường vốn tại các quốc gia phát triển thông thường sẽ bao gồm các loại sau đây:

+ Thị trường chứng khoán:

Thị trường chứng khoán, theo nghĩa rộng được gọi là thị trường vốn (Capital market). Ở đây các giấy nợ trung hạn, dài hạn (chứng khoán có thời hạn trên 1 năm) và các cổ phiếu được mua bán.

Các công cụ ở thị trường chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, trái phiếu chính quyền địa phương.

Các công cụ trên thị trường vốn có thời gian dài (trái phiếu) và vô hạn (cổ phiếu) vì thế nên giá cả của nó dao động rộng hơn so với các công cụ của thị trường tiền tệ.

Do đó, nó được coi là những chứng khoán có độ rủi ro cao hơn, và vì vậy cơ chế phát hành, lưu thông mua bán chúng được hình thành khá chặt chẽ nhằm hạn chế những biến động và thiệt hại cho nền kinh tế xã hội.

– Thị trường cho thuê tài chính:

Thị trường cho thuê tài chính được biết đến là thị trường cho thuê tài sản thiết bị giữa một bên là nhà cho thuê chuyên nghiệp – tức là các công ty cho thuê tài chính (Financial Leasing Company) với bên khác là, người đi thuê gồm các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng tài sản thiết bị để sản xuất kinh doanh hơn phục vụ nhu cầu công tác quản lí.

Thị trường cho thuê tài chính sẽ giúp các công ty, xí nghiệp, các tổ chức kinh tế, và cá nhân có điều kiện tiếp cận và sử dụng các loại tài sản thiết bị phù hợp với yêu cầu của mình làm cho việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

Thị trường cho thuê tài chính đặc biệt còn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cá nhân thoả mãn được nhu cầu tài trợ để mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

– Thị trường thế chấp:

Thị trường thế chấp hay còn gọi là thị trường cho vay vốn trung dài hạn của các tổ chức tài chính đối với các đơn vị kinh tế để giúp thực hiện các dự án đầu tư mở rộng, đối với dây chuyền công nghệ… với điều kiện cụ thể là các dự án đầu tư phải tính toán được hiệu quả kinh tế, có khả năng hoàn vốn, trả nợ ngân hàng và phải có tài sản thế chấp (Mortage).

Tuy nhiên, nếu dự án đầu tư có hiệu quả cao, mức độ an toàn cao, thì ngân hàng cho vay cũng không cần phải có tài sản thế chấp. Đối với những dự án như vậy nhà ngân hàng có thể cấp tín dụng trung dài hạn bằng tín chấp.

Ta hiểu Lô tròn như sau:

– Khái niệm:

Lô tròn trong tiếng Anh là Round Lot.

Một lô tròn là một số lượng chứng khoán tiêu chuẩn được giao dịch trên một sàn giao dịch. Trong cổ phiếu, một lô tròn được coi là 100 cổ phiếu hoặc một số lớn hơn có thể chia đều cho 100. Trong trái phiếu, một lô tròn thường có giá trị 100.000 đô la.

Một lô tròn cũng đôi khi còn được xem là một đơn vị giao dịch bình thường.

Trong lịch sử, rất nhiều cổ phiếu có 100 cổ phiếu là lệnh nhỏ nhất có thể được đặt thông qua một sàn giao dịch. Tuy nhiên, đến giai đoạn hiện nay thì điều đó đang dần thay đổi. Trong những năm trở lại đây, lô lẻ và cổ phần phân đoạn cho phép thực hiện các đơn đặt hàng nhỏ như một cổ phiếu hoặc thậm chí là một phần của cổ phiếu trên một số sàn giao dịch.

Tuy nhiên, các chủ thể là nhà quản lý đầu tư và tổ chức đầu tư thường mua cổ phiếu theo lô lớn. Các lô tròn thông thường có chi phí giao dịch thấp hơn và được áp dụng giảm giá với số lượng nhiều.

– Các loại lô tròn:

Lô tròn trong quyền chọn:

Trong các thị trường quyền chọn, một lô tròn sẽ bao gồm 100 hợp đồng trong các quyền mua và quyền bán được quy định. Các chủ thể là các nhà đầu tư có thể mua một hợp đồng quyền chọn. Mỗi hợp đồng đó thông thường sẽ đại diện cho rất nhiều cổ phiếu.

Đối với các thị trường khác, chẳng hạn như thị trường hàng hóa, có quy ước riêng cho định nghĩa của một lô tròn.

Lô tròn trong trái phiếu:

Một lô tròn trong trái phiếu thông thường sẽ là trái phiếu trị giá 100.000 đô la hoặc bội số của 100.000 đô la. Bất kỳ số tiền nào khác được coi là một lô lẻ và có phát sinh chi phí giao dịch cao hơn. Cho thấy sự đổi mới đang diễn ra trong thị trường trái phiếu và các cơ chế đang phát triển để cho việc giao dịch các khối nhỏ hơn và  lô lẻ.

– Lô lẻ:

Một lô lẻ trong giao dịch sẽ bao gồm ít hơn 100 cổ phiếu hoặc một lô không thể chia đều cho 100 được gọi là một lô lẻ. Các lô lẻ trong một số trường hợp sẽ được kết hợp, hoặc bó lại thành các lô tròn để nhằm mục đích tạo điều kiện giao dịch. Một lô hỗn hợp bao gồm cả lô tròn và lô lẻ. Một đơn đặt hàng 198 cổ phiếu sẽ được coi là một lô hỗn hợp.

Giao dịch các lô lẻ hoặc lô hỗn hợp cụ thể như vậy trên thực tế cũng sẽ làm phát sinh chi phí giao dịch cao hơn, tuy nhiên các công nghệ điện tử được cải thiện đã giúp giảm chi phí giao dịch bổ sung cho chúng.

Tuy nhiên, giao dịch lô lẻ vẫn có thể không được cho phép hoặc không được ưu tiên trong một số sàn giao dịch, các sàn giao dịch này yêu cầu chỉ giao dịch các lô tròn cho các đơn đặt hàng thị trường được chỉ định trước đó theo đúng quy định, bao gồm cả các đơn đặt hàng dự trữ. Trong các các giao dịch này, các đơn đặt hàng được đặt cho các giao dịch ở một mức giá giao dịch cụ thể và ưu tiên được dành cho các lô tròn.

Ví dụ cụ thể về lot trong giao dịch:

Trong các thị trường có quyền chọn và tương lai, giao dịch theo lô trên thực tế sẽ không phải là vấn đề đáng lo ngại do các chủ thể có thể giao dịch bất kì số lượng hợp đồng nào mong muốn. Mỗi quyền chọn cổ phiếu sẽ đại diện cho 100 cổ phiếu và mỗi hợp đồng tương lai kiểm soát quy mô hợp đồng của tài sản cơ sở.

Trong forex, một chủ thể có thể thực hiện giao dịch tối thiểu 1.000 đồng cơ sở. Ví dụ cụ thể như các chủ thể có thể giao dịch 1.451.000. Bao gồm 14 lô tiêu chuẩn (standard lot), năm lô nhỏ (mini lot) và một lô siêu nhỏ (micro lot).

Trong giao dịch chứng khoán, một chủ thể có thể tham gia giao dịch với lô lẻ ít hơn 100 cổ phiếu, nhưng các lệnh lô lẻ dưới 100 cổ phiếu trên thực tế sẽ không được hiển thị trên giá mua vào và giá bán ra, trừ khi tổng số lô lẻ nhiều hơn một lô tròn.